Rezultatet e Bashkëpunimit në mes QBDT-UP dhe James Madison University

Si rezultat i bashkëpunimit të ngushtë në mes të Qendrës së Burimeve për Drejtësi Tranzicionale të Universitetit të Prishtines, dhe Universitetit James Madison në ShBA, katër studentë nga Universiteti i Prishtinës arritën të prezentonin hulumtimet e tyre në Simpoziumin e 13-të i cili u mbajt ne Itali.

1. Besnik Beqaj, “BREXIT, It’s Impact in Political Policies and Economy of EU”, https://commons.lib.jmu.edu/ese/2020/panel4/2/
2. Hana Bekteshi, “Enviromental Laws in Kosovo: Implementation of the SAA”, https://commons.lib.jmu.edu/ese/2020/panel1/2/
3. Ilir Hajraj, “The Minority Communities’ Rights in the Republic of Kosovo under the EU Law”, https://commons.lib.jmu.edu/ese/2020/panel1/4/
4. Greta Avdyli, “Kosovo’s Cultural Heritage: Social and Economic Importance”, https://commons.lib.jmu.edu/ese/2020/panel4/1/

Këto hulumtime u mentoruan nga stafi akademik i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës:

Prof.Dr.Remzije Istrefi,
Ass.Valeza Ukaj-Elshani,
Ass.Luz Balaj.