Eventi Përmbylles i Vitit 2019

Qendra e Burimeve për Drejtësi Tranzicionale e Universitetit të Prishtinës ka organizuar eventin përmbylles të vitit 2019, me ç’rast ka prezantuar punën e saj gjatë këtij viti, formatin e aktiviteteve dhe vizionin e saj për vitët në vazhdim si një qendër akademike hulumtuese.

Pjesëmarrës në këtë event ishin profesorë dhe studentë nga universiteti I prishtinës si dhe përfaqesues të oragnizatave bashkëpuntore.

Ky event u përmbyll me një koktel rasti të organizuar nga QBDT-UP