Diskutimi me Studentë lidhur me temen: “Memoria Kolektive dhe Ballafaqimi më të Kaluaren”

Në kuader të Diskutimeve Javore me studentë, këtë javë Qendra e Burimeve për Drejtësi Tranzicionale e Universitetit te Prishtinës trajtoj temën: “Memoria Kolektive dhe Ballafaqimi më të Kaluaren”. Këtë diskutim e zhvilloj Z.Bekim Baliqi, Profesor ne Fakultetin Filozofik te Universitetit te Prishtines.

Ne këtë diskutim u theksua rendësia e kujteses kolektive, menyrat se si kujtesa kolektive shprehet dhe cili është roli I saj në përkujtimin e të kaluares dhe ballafaqimit me të.

Kjo ligjëratë u organizua me mbështetjen e organizatës UNWOMEN ne kuadër te UN Peace-Building Fund (Fondi i Kombeve te Bashkuara për Ndërtimin e Paqes).