PROJEKTET E QENDRËS

Që nga formimi i Qendrës së Burimeve të Drejtësisë Tranzicionale një ndër objektivat kryesorë ka qenë përfshirja e studentëve dhe komunitetit në proceset e Drejtësisë Tranzicionale, zgjidhjes së konflikteve dhe ndërtimit të paqes. Ky objektiv kryesor qëndron si arsyeja primare se pse ne përpiqemi të ofrojmë mundësi të tilla në nivel akademik përmes projekteve të ndryshme.
QBDT-ja tashmë ka implementuar disa projekte të suksesshme, studentët dhe individët e interesuar mund të presin edhe më shume në të ardhmen.

Lexo të gjitha...